คลินิกกายภาพบำบัด บางพลัด MRT สิรินธร

The Evaluation I การตรวจประเมินเบื้องต้น

Type Session Price
ตรวจประเมินทางกายภาพบำบัด 15 นาที 300 บาท
การดรวจประเมินองค์ประกอบร่างกาย และวิเคราะห์ผล 15 นาที 250 บาท
การบำบัดด้วยการดัด ดึง ขยับกล้ามเนื้อและข้อต่อ 15 นาที 400 บาท

The Basic I การรักษาด้วยเครื่องมือพื้นฐาน

Type Session Price
การบำบัดด้วยคลื่นความถี่สูง Ultrasound 1 นาที 25 บาท/นาที
การบำบัดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ร่วมกับการกระตุ้นไฟฟ้า (Combination Therapy) 1 นาที 30 บาท
วางผ้าประคบร้อน แผ่น Std 50 บาท Oversize 80 บาท

The Premium I การรักษาด้วยเครื่องมือพิเศษ

บริเวณการรักษา 1 จุด (Area) 2 จุด (Area) 3 จุด (Area)
การบำบัดด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเข้มข้นสูง PMS (15-20 นาที/บริเวณ) 700 บาท 1100 บาท 1500 บาท
การบำบัดด้วยกระแสไฟฟ้าลดปวด stereodynator 300 บาท 500 บาท 600 บาท
การบำบัดด้วยคลื่นวิทยุ TECAR Therapy 800 บาท 1500 บาท 2200 บาท
การรักษาด้วยคลื่นกระแทก Radial Shockwave (2000 shots/area) 1200 บาท +1000 Shots /450 บาท +2000 Shots/ 800 บาท
การรักษาด้วยการดึง (Traction Therapy) ดึงหลัง 800 บาท ดึงคอ 600 บาท ดึงคอและหลัง 1200 บาท

Package Price

Package A 60 min 90 min
Office Syndrome $40 $60 $80
Stenosis HNP $40 $60 $80
Deep Tissue $40 $60 $80
Frozen Shoulder ข้อไหล่ติด $40 $60 $80
Prenatal Massage $40 $60 $80

Additional Information

We are a small, fee-for-service clinic, meaning that we collect payment at the time of service (cash, credit card, check, flexible savings accounts and health savings accounts). After each session we will email an itemized bill to our patients so those who are interested in reimbursement can independently submit it to their insurance companies.