คลินิกกายภาพบำบัด บางพลัด MRT สิรินธร

Office syndrome คืออะไร

 

อะไรคือโรคจากการทำงาน Office syndrome

Office syndrome คืออาการปวดเจ็บหรือความไม่สบายที่เกิดขึ้นจากการทำงานในสำนักงานหรือที่ทำงานที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน สาเหตุหลักของ office syndrome ได้แก่:

 1. การนั่งทำงานนานๆ โดยไม่มีการเคลื่อนไหวมากพอ
 2. การใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆ โดยไม่มีการพักผ่อนหรือเปลี่ยนท่านั่ง
 3. การใช้เมาส์หรือแป้นพิมพ์เป็นเวลานานๆ โดยไม่มีการปรับตั้งค่าหรือใช้อุปกรณ์ช่วย
 4. การมีแสงสว่างที่ไม่เหมาะสมหรือความสะดวกไม่เพียงพอในการทำงาน

อาการที่พบในผู้ที่เป็น office syndrome สามารถรวมได้แก่:

 1. ปวดคอ
 2. ปวดไหล่
 3. ปวดหลัง
 4. ปวดข้อมือ
 5. ตาพร่ามัวหมอง
 6. หงุดหงิด ไม่สบายใจ

การป้องกัน office syndrome สามารถทำได้โดยการ:

 1. ปรับท่านั่งให้ถูกต้อง
 2. หมุนหัวไปมาเพื่อคลายเส้นเอ็นทรัพย์
 3. ตั้งตัวตรงเพื่อลดการเอียงไปด้านหน้า
 4. พักผ่อนตามช่วงเวลาที่กำหนด
 5. ใช้โต๊ะและเก้าอี้ที่เหมาะสม
 6. ใช้อุปกรณ์ช่วยเพิ่มความสะดวกในการทำงาน
 7. ออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อและกระดูกด้วยการยืดและหมุนตัวเป็นระยะ
 
 
Regenerate response