คลินิกกายภาพบำบัด บางพลัด MRT สิรินธร

การทดสอบโรคปลอกหุ้มเส้นเอ็นข้อมืออักเสบ

ตรวจร่างกาย

Finkelstein’s test

 เป็นการทดสอบเพื่อวินิจฉัยโรคปลอกหุ้มเส้นเอ็นข้อมืออักเสบ  De Quervain’s disease ภาวะการณ์อักเสบเรื้อรังของเส้นเอ็นและปลอกหุ้มเส้นเอ็น เกิดจากการเสียดสีของเอ็นบริเวณนิ้วโป้ง เอ็นกล้ามเนื้อเหยียดนิ้วโป้ง Extensor pollicis brevis เอ็นกล้ามเนื้อกางนิ้วโป้ง Abductor pollicis longus และปลอกหุ้มเอ็นข้อมือ Extensor retinaculum ที่มากเกินไป จนเกิดการอักเสบและหนาตัวขึ้นของเส้นเอ็นและปลอกหุ้มเอ็น ทำให้ไม่สามารถเหยียดหรืองอนิ้วได้

 สำหรับผู้ที่มีอาการ  ปวด บวม แดง ร้อน ที่ข้อมือบริเวณโคนนิ้วโป้ง ปวดข้อมือมากขึ้นเมื่อมีการใช้ หรือ ขยับข้อมือ เช่น เวลาบิดลูกบิดประตู ใช้โทรศัพท์มือถือ  หยิบจับสิ่งของ   อุ้มลูก  กลุ่มคนทำงานคอมพิวเตอร์ คนที่ชอบเล่นเกมส์ หรือ โทรศัพท์มือถือเป็นเวลานาน หรือ  นักกีฬา ที่ต้องใช้ข้อมือเป็นหลัก นักกีฬาแบดมินตัน, ปิงปอง ,วอลเลย์บอล เป็นต้น

 หลังจากการซักประวัติ และการตรวจร่างกายดำเนินมาถึงขั้นตอนเกือบสุดท้ายนักกายภาพมักทำการทดสอบเพื่อยืนยันว่าอาการปวดนิ้วโป้ง หรือบางรายอาจมีอาการปวดร้าวลงมาที่ข้อศอกได้ มาจากบาดเจ็บของเอ้นกล้ามเนื้อและปลอกหุ้มเอ็นหรือไม่ นักกายภาพบำบัดมักจะทำการทดสอบ ที่เรียกว่า Finkelstein’s test

โดยการตรวจประเมินมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.เหยียดแขนตรง หันนิ้วโป้งขึ้นด้านบน

2.หักนิ้วโป้งเข้าหาฝ่ามือให้มากที่สุด

3.กำมือให้นิ้วที่เหลือทั้ง 4 นิ้ว อยู่เหนือนิ้วโป้ง

4.หักข้อมือลงไปทางด้านนิ้วก้อย

หากมีอาการปวดบริเวณโคนนิ้วโป้ง อาจมีการอักเสบของเอ็นกล้ามเนื้อ และปลอกหุ้มเอ็นกล้ามเนื้อได้

ผู้ที่มีอาการสามารถรักษาโดยการทำกายภาพบำบัด โดยการลดการอักเสบ ลดปวด และเร่งการฟื้นฟูเนื้อเยื่อที่ได้รับการบาดเจ็บ ด้วยเครื่องมือทางกายภาพบำบัด ไม่ว่าจะเป็น Laser , Shockwave , Radio Frequency , กระตุ้นไฟฟ้า ,Ultrasound  และ PMS รวมถึงการออกกำลังการเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ การยืดกล้ามเนื้อเฉพาะมัด เพื่อป้องกันและลดโอกาสเกิดอาการอักเสบของเอ็นข้อมือได้

ติดต่อเรา

Tel:098 225 2255

Facebook:Bangkok pain clinic คลินิกกายภาพบำบัด

Gmail:bangkokpainclinic@gmail.com

Website:bangkokpainclinic.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *