คลินิกกายภาพบำบัด บางพลัด MRT สิรินธร

หมอนรองกระดูกปลิ้นกดทับเส้นประสาท (Slipped disc : Herniated Disc)

หมอนรองกระดูกปลิ้นกดทับเส้นประสาท (Slipped disc : Herniated Disc)

หมอนรองกระดูกปลิ้น (Slipped disc) เป็นอาการที่เกิดขึ้นเมื่อกระดูกปลิ้นในกระดูกสันหลัง (vertebral column) ของมนุษย์มีเนื้อออกมาเบียดหรือทับเส้นประสาทที่ออกมาจากสมอง ซึ่งเนื้อที่ปลิ้นนี้อาจกดทับหรือทำให้เส้นประสาทเสียหาย สาเหตุของโรคนี้อาจเกิดจากการบาดเจ็บ การเคลื่อนไหวผิดปกติ

อาการ

1.ปวดในบริเวณที่มีการกดทับเส้นประสาท เช่น ปวดหลัง

2.รู้สึกระคายเคืองหรือมีอาการปวดหลังร้าวลงขา

3.แขนและขา รู้สึกอ่อนแรง

4.หากไม่มีอาการปวดหลัง อาจจะมีอาการชา โดยเฉพาะหากมีการเบ่งในขณะขับถ่าย

5.มีอาการปวดหลังร้าวลงขา และมีอาการชา รวมทั้งอ่อนแรง ร่วมกับภาวะท้องผูก และปัสสาวะไม่ออก

 

การวินิจฉัย อาจใช้รังสีเอ็กซ์เรย์หรือการซักประวัติและการตรวจร่างกายโดยแพทย์ การรักษาอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการ การตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) จะทำให้แพทย์สามารถวางแผนการรักษาผู้ป่วยได้ เพราะ MRI สามารถเห็นโครงสร้างของหมอนรองกระดูกสันหลังและเส้นประสาทได้ชัดเจน และเห็นว่ามีการกดทับเส้นประสาทที่ตำแหน่งใดในกรณีที่อาการรุนแรง อาจจำเป็นต้องรักษาผ่าตัดเพื่อลดการกดทับเส้นประสาทและเอาเนื้อแพลงออก แต่การตัดผ่าจะพิจารณาในกรณีสุดท้าย ควรให้แพทย์และทีมแพทย์ตรวจรักษาอย่างละเอียดกับผู้ป่วยก่อนที่จะตัดผ่าหากมีความจำเป็น

 

วิธีรักษา Slipped disc หรือ Herniated disc

อาจแตกต่างกันไปตามความรุนแรงของอาการและความเสี่ยงของผู้ป่วย แพทย์จะกำหนดวิธีการรักษาที่เหมาะสมตามอาการแต่ละราย วิธีการรักษาอาจ

1.การพักผ่อน: การพักผ่อนช่วงแรกอาจช่วยลดอาการปวด แพทย์อาจแนะนำให้ผู้ป่วยหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่เสี่ยงนระยะเวลาการฟื้นตัว

2.การใช้ยา: แพทย์อาจสั่งยาแก้ปวดหรือยาต้านการอักเสบเพื่อควบคุมอาการปวดและอักเสบในระหว่างการรักษา

3.การฝังเข็ม: บางครั้งการฝังเข็ม (acupuncture) หรือการใช้เข็มเจาะที่จุดที่เฉพาะเจาะจงบนร่างกายอาจช่วยในการบรรเทาอาการปวด

4.การกายภาพบำบัด: การบำบัดกายภาพที่ดูแลโดยนักกายภาพบำบัดมืออาจช่วยเพิ่มความแข็งแรงความคงทนของกล้ามเนื้อและกระดูกสันหลัง นอกจากนี้บางครั้งแพทย์อาจแนะนำการใช้เครื่องมือทางฟิสิกส์ เช่น TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation) หรือ ULTRASONIC ช่วยในการบรรเทาอาการปวดและส่งผลดีต่อรักษา 

5.การผ่าตัด: กรณีที่อาการรุนแรงและไม่ตอบสนองต่อการรักษาแพทย์อาจพิจารณาใช้การผ่าตัด เพื่อเอาเนื้อแพลงที่ทรุดหรือส่วนที่ปลิ้นออกมาออก

6.การแพทย์แผนโบราณ: บางครั้งการใช้แพทย์แผนโบราณอาจช่วยในการรักษา การใช้ยาสมุนไพรธรรมชาติ การทำโยคะ หรือการบริหารตัวเองที่บ้าน

การเลือกวิธีการรักษาจะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการและคำแนะนำของแพทย์ ผู้ป่วยควรปรึกษากับแพทย์เพื่อให้ได้วิธีการรักษาที่เหมาะสมและปรึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพส่วนตัวเพื่อป้องกันการทรุดหรือแผลเป็นหย่อมในอนาคต

 

การกายภาพบำบัด

การกายภาพบำบัดเป็นวิธีที่มักถูกแนะนำในการรักษา Slipped disc หรือ Herniated disc อย่างเป็นทางการ การกายภาพบำบัดมุ่งเน้นที่การฟื้นฟูและเสริมระบบกล้ามเนื้อและกระดูกในของร่างกายเพื่อช่วยลดอาการปวดและเพิ่มความคงทนในระยะยาว

1.การประเมิน: การบำบัดกายภาพจะเริ่มต้นด้วยการประเมินสภาพร่างกายของผู้ป่วยโดยนักกายภาพบำบัดที่มีความเชี่ยวชาญ การประเมินนี้จะช่วยในการกำหนดแผนการรักษาที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย

2.การบริหารกล้ามเนื้อ: การฝึกซ้อมเพื่อเสริมกล้ามเนื้อหลังของร่างกาย เฉพาะกล้ามเนื้อตลอดแนวสันหลัง นี้อาจรวมถึงกล้ามเนื้อหลังล่างและกล้ามเนื้อหลังบน

3.การฟื้นฟูความคงทน: การฝึกซ้อมเพื่อเพิ่มความคงทนของร่างกายในระยะยาว เช่น การวิ่งเดิน เล่นวอลเลย์บอลน้ำ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เหมาะสม

4.การรักษาความยืดหยุ่น: การฝึกซ้อมเพื่อรักษาความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและข้อต่อ ซึ่งอาจช่วยลดอาการตรึงเมื่อมีการเคลื่อนไหว

5.การเสริมระบบสมองและร่างกาย: การฝึกซ้อมเพื่อเสริมระบบสมองและร่างกายในการควบคุมการเคลื่อนไหวและความต้านทานอื่น ๆ ที่สามารถช่วยในการจัดการอาการปวด

6.การแนะนำการรักษาต่อเนื่อง: นักกายภาพบำบัดอาจแนะนำการฝึกซ้อมและการดูแลสุขภาพที่ผู้ป่วยสามารถฝึกอยู่ในบ้านเพื่อรักษาความคงทนและลดความเสี่ยงให้มีอาการ Slipped disc กลับมาอีกครั้ง

การบำบัดกายภาพควรดำเนินการภายใต้คำแนะนำและความคุ้มครองของนักกายภาพบำบัดที่มีความเชี่ยวชาญ และควรปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะเริ่มต้นการกายภาพบำบัดเพื่อให้ได้แผนการรักษาที่เหมาะสมกับสภาพของผู้ป่วยและอาการของ Slipped disc ในกรณีที่มีอาการรุนแรงหรือมีความผิดปกติในการเคลื่อนไหวอื่น ๆ อาจต้องใช้การรักษาเสริมเช่นการใช้ยาหรือการผ่าตัดในบางกรณี การรักษาควรเป็นผลมาจากการประเมินและวินิจฉัยอย่างถูกต้องโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

 

การทำกายภาพบำบัด ด้วยเครื่องมือทางกายภาพบำบัดไม่ว่าจะเป็น TECAR,Shockwave,High power laser, Ultrasound,PMS,Electrical Stimulation รวมถึง Manual technique ต่างๆ  และคำแนะนำการปฏิบัติท่าทางที่เหมาะสม เพื่อบรรเทาอาการปวด และรักษาอาการของโรค

 

ติดต่อเรา

Tel:098 225 2255

Facebook:Bangkok pain clinic คลินิกกายภาพบำบัด

Gmail:bangkokpainclinic@gmail.com

Website:bangkokpainclinic.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *