คลินิกกายภาพบำบัด บางพลัด MRT สิรินธร

Our Vision

  • สร้างความเป็นเลิศด้านการรักษา การลดความเจ็บปวด การฟื้นฟูผู้ป่วยที่เห็นผล ด้วยเทคโนโลยีใหม่ พร้อมด้วยบริการมาตรฐานสากล
  • พัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคนิค และเทคโนโลยีการรักษา เพื่อสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างกว้างขวาง
  • ขยายฐานธุรกิจสู่ลูกค้า และการแข่งขันด้วยระบบ Ecosystem ขององค์กร

Our Philosophy

Patient-centered care การดูแลศูนย์กลางผู้ป่วย: นักกายภาพบำบัดจะเน้นไปที่ความต้องการของผู้ป่วยแต่ละรายและทำงานร่วมกับพวกเขาเพื่อพัฒนาแผนการรักษาที่กำหนดเฉพาะตามความต้องการและเป้าหมายของผู้ป่วยแต่ละราย

Evidence Based การปฏิบัติตามหลักการที่มีหลักฐาน: คลินิกกายภาพบำบัดใช้งานการวิจัยและการปฏิบัติตามหลักฐานล่าสุดเพื่อพัฒนาแผนการรักษาที่มีประสิทธิภาพในการช่วยผู้ป่วยให้บรรลุเป้าหมาย

Active participation: ผู้ป่วยได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมและมีการเข้าร่วมในแผนการรักษาของตนเองและรับบทบาทในการฟื้นฟูสุขภาพ

Education: คลินิกกายภาพบำบัดให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเกี่ยวกับสภาวะของตนเองและให้เครื่องมือและความรู้เพื่อจัดการกับอาการและป้องกันการเจ็บป่วยในอนาคต

Prevention: คลินิกกายภาพบำบัดให้ความสำคัญกับการป้องกันการเจ็บป่วยและส่งเสริมสุขภาพโดยให้ความรู้ การออกกำลังกาย และมาตรการป้องกันอื่น ๆ

Our Mission

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกายภาพบำบัดและฟื้นฟู โดยการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์แบบผสมผสาน เพื่อช่วยให้คนไข้ของเรากลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ และมีความเป็นอยู่ที่ดีได้อย่างยั่งยืน การให้การดูแลที่มีคุณภาพสูง ให้ช่วยเหลือผู้ป่วยปรับปรุงฟังก์ชันร่างกายและความสามารถในการเคลื่อนไหว:

  • ช่วยให้ผู้ป่วยประสบความสำเร็จในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของตนเอง
  • ให้การรักษาที่มีพื้นฐานการวิจัยและปรับให้เหมาะสมต่อแต่ละผู้ป่วย
  • ให้การศึกษาและให้เครื่องมือให้กับผู้ป่วยเพื่อช่วยจัดการอาการและป้องกันการเจ็บป่วยในอนาคต
  • ส่งเสริมสุขภาพโดยรวมด้วยวิธีการป้องกันเช่นการออกกำลังกายและการศึกษา
  • ให้บริการในสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนและกำลังใจผู้ป่วยให้มีส่วนร่วมในการกู้ฟื้นสุขภาพ

ภารกิจของเราบำบัดมุ่งเน้นการปรับปรุงสุขภาพและความเป็นอยู่อย่างเหมาะสมของผู้ป่วยโดยให้การดูแลที่มีประสิทธิภาพ และดูแลแต่ละผู้ป่วยในแบบที่เหมาะสมกับความต้องการและเป้าหมายของพวกเขา

image-divider

Our Therapists

Robert Davis

Robert Davis

Physical Therapist

I started practicing in 1999 after graduating from the University of Vermont. During those college class years...

Read More
Helen Wilmore

Helen Wilmore

Massage Therapist

I chose a physical therapy career because I knew I wanted to help people without sticking them with needles...

Read More
Kristina Castle

Kristina Castle

Physical Therapist

As a physical therapist I have the opportunity on a daily basis to improve the lives of my patients by identifying...

Read More