คลินิกกายภาพบำบัด บางพลัด MRT สิรินธร

การทำกายภาพบำบัดเป็นวิธีการรักษาโรคและอาการบาดเจ็บโดยใช้การออกกำลังกาย ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากในการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ปรับปรุงระบบทางเดินหายใจและหัวใจ ลดอาการปวด และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำกิจกรรมประจำวัน

Showing all 6 results