คลินิกกายภาพบำบัด บางพลัด MRT สิรินธร

 

การรักษานักกีฬามีหลายวิธีและเทคนิคที่แตกต่างกันไปตามประเภทของการบาดเจ็บและความรุนแรงของอาการ โดยทั่วไปแล้วการรักษานักกีฬาจะประกอบไปด้วยขั้นตอนดังนี้

 1. วางแผนการรักษา: การวางแผนการรักษาจะช่วยให้การรักษานักกีฬามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจะต้องพิจารณาประเภทของการบาดเจ็บ ระดับความรุนแรง และระยะเวลาในการฟื้นฟู
 2. พักผ่อนและหยุดกีฬาชั่วคราว: การพักผ่อนและหยุดกีฬาชั่วคราวจะช่วยให้ร่างกายมีเวลาฟื้นฟูและช่วยลดอาการบาดเจ็บ
 3. ใช้เทคนิค ICE: เทคนิค ICE คือการประคบน้ำแข็ง (Ice), การบีบอัด (Compression) และการยกเท้าขึ้น (Elevation) ช่วยลดการบวมและปวด และช่วยเร่งกระบวนการฟื้นฟู
 4. การบริหารกล้ามเนื้อ: การบริหารกล้ามเนื้อช่วยเพิ่มความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ เพื่อลดความเสียหายและป้องกันการบาดเจ็บอนามัยในอนาคต
 5. การรักษาด้วยเลเซอร์ จะให้ผลการรักษาที่เห็นผลอย่างรวดเร็ว และสามารถลดอาการปวดบวมอย่างเห็นได้ชัดหลังจากการรักษา
 6. การใช้ยาและการฉีดสารพวกสเตียรอยด์: การใช้ยาและการฉีดสารพวกสเตียรอยด์ช่วยลดอาการปวดและบวม และช่วยให้การฟื้นฟูเร็วขึ้น

การรักษาด้วยแสงเลเซอร์

เลเซอร์กายภาพบำบัด (Laser Physical Therapy) เป็นวิธีการรักษาอาการปวดหลัง โดยใช้เลเซอร์เพื่อรักษาและบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อต่างๆ วิธีการนี้ใช้แสงเลเซอร์เพื่อลดการอักเสบ กระตุ้นการหายของเนื้อเยื่อที่สามารถส่งผลให้ปวดได้ โดยลดการอักเสบ ลดการบวม ลดการกลั่นกรองของเลือด และเพิ่มการไหลเวียนของเลือด ทำให้ช่วยลดการปวดหลังได้

การรักษาด้วยเลเซอร์กายภาพบำบัดมีข้อดีดังนี้

 1. มีผลเร็ว: การรักษาด้วยเลเซอร์กายภาพบำบัดสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดหลังได้เร็ว โดยมีผลในระยะเวลาสั้น อาจเห็นผลเพียงหลักการหลังการรักษาครั้งแรก
 2. ไม่มีผลข้างเคียง: วิธีการรักษาด้วยเลเซอร์กายภาพบำบัดไม่มีผลข้างเคียง ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการใช้ยาแก้ปวดหรือผู้ที่มีปัญหาข้อบ่งชี้ในการใช้ยา
 3. ไม่เจ็บปวด: การรักษาด้วยเลเซอร์กายภาพบำบัดไม่เจ็บปวดเช่นเดียวกับการฝังเข็ม
 4. ไม่มีผลกระทบต่อระบบภูมิคุ้มกัน: เลเซอร์กายภาพบำบัดไม่มีผลกระทบต่อระบบภูมิคุ้มกัน

ประโยชน์ของการรักษาด้วยแสงเลเซอร์

ผลการรักษาด้วยเลเซอร์กายภาพบำบัดอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละรายบุคคลและสภาวะปัจจุบันของการปวดหลังของผู้ป่วย แต่โดยทั่วไปแล้วผลการรักษาด้วยเลเซอร์กายภาพบำบัดสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดหลังได้ โดยมีผลลัพธ์ดังนี้

 1. ลดอาการปวด: การใช้เลเซอร์กายภาพบำบัดสามารถช่วยลดอาการปวดหลังได้ โดยเฉพาะอาการปวดหลังเนื่องจากการอักเสบของเนื้อเยื่อที่อยู่ใกล้เคียงกับกระดูกสันหลัง
 2. บรรเทาอาการบวม: เลเซอร์กายภาพบำบัดสามารถช่วยบรรเทาอาการบวมของเนื้อเยื่อส่วนที่มีการอักเสบได้ ด้วยการกระตุ้นกระบวนการของระบบไลม์ฟ์ในร่างกาย
 3. ลดการอักเสบ: เลเซอร์กายภาพบำบัดช่วยลดการอักเสบของเนื้อเยื่อและช่วยเร่งกระบวนการฟื้นฟูของเนื้อเยื่อที่อยู่ใกล้เคียงกับกระดูกสันหลัง
 4. ปรับเปลี่ยนการไหลเวียนของเลือด: เลเซอร์กายภาพบำบัดสามารถช่วยปรับเปลี่ยนการไหลเวียนของเลือดในพื้นที่ที่มีการอักเสบเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์และประสิทธิภาพในการรักษา

 Relieve Your Pain
 Strengthen & Flexibility
 Improve Your Functional Abilities
 Coordinate Your Return To Work
 Provide Ergonomic Advice
 Provide Workplace Injury Prevention