คลินิกกายภาพบำบัด บางพลัด MRT สิรินธร

office syndrome เกิดจาก

มารู้จักโรคยอดฮิต Office Syndrome

ออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) คือ กลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและเยื่อพังผืด (Myofascial Pain Syndrome) เนื่องมาจากรูปแบบการทำงานที่ใช้กล้ามเนื้อมัดเดิมซ้ำๆ เป็นระยะเวลานานต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้เกิดอาการกล้ามเนื้ออักเสบและปวดเมื่อยตามอวัยวะต่างๆ โดยเฉพาะบริเวณ คอ หลัง ไหล่ บ่า แขน หรือข้อมือ ซึ่งอาการปวดดังกล่าวอาจลุกลามจนกลายเป็นอาการปวดเรื้อรังได้

โดยมีสาเหตุและปัจจัยที่ทำให้มีโอกาสเกิดกลุ่มอาการดังกล่าว ได้แก่

  • ท่าทางการทำงาน (Poster) เช่น ลักษณะท่านั่งทำงาน
  • การบาดเจ็บจากงานซ้ำ ๆ (Cumulative Trauma Disorders) หรือระยะเวลาในการทำงานที่มากเกินไป
  • สิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ไม่เหมาะสม เช่น ลักษณะโต๊ะทำงาน

shockwave ที่ไหนดี

การรักษาออฟฟิศซินโดรมด้วย Shockwave Therapy

การรักษาอาการออฟฟิศซินโดรมมีหลายวิธี โดยปัจจุบันการทำกายภาพบำบัดเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของชาวออฟฟิศ โดยจะมีโปรแกรมการรักษา ดังนี้

1.การซักประวัติ ตรวจร่างกาย วินิจฉัยโรคโดยนักกายภาพบำบัด

2.การใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัด เช่น คลื่นกระแทก (Shock Wave) เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงในการใช้รักษาผู้ที่มีอาการปวดระยะเรื้อรัง โดยจะมีกระบวนการของการรักษาโดยเพิ่มการไหลเวียนของเลือด ลดการอักเสบ เพิ่มและเร่งกระบวนการซ่อมแซมของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น ช่วยคลายกล้ามเนื้อที่มีการตึงตัวหรือจุดกดเจ็บ และช่วยลดอาการปวดกล้ามเนื้อ โดยแต่ละบริเวณการรักษาจะใช้จำนวนนัดการยิงที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับอาการของแต่ละบุคคล โดยเฉลี่ยจะใช้จำนวนนัดประมาณ 1,500 –4,000 นัด แนะนำรักษาต่อเนื่อง 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์  เพื่อให้กล้ามเนื้อและเส้นเอ็นบริเวณที่ทำการรักษามีการซ่อมแซมตัวเองในช่วงเวลาที่เหมาะสม 

3.ยืดกล้ามเนื้อ

4.ออกแบบท่าออกกำลังกายเฉพาะบุคคล

5.Home program และการให้คำแนะนำต่างๆ เช่น ลักษณะท่านั่งทำงาน หรือการปรับโต๊ะทำงานให้เหมาะสม